Skip to content
Kezdőlap » Merengő » 52. HÉT – VIDD MAGADDAL!

52. HÉT – VIDD MAGADDAL!

„Ezért tehát elméteket felkészítve legyetek józanok, és teljes bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok. Mint engedelmes gyermekek ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek, hanem – mivel ő, a Szent hívott el titeket – ti is szentek legyetek egész magatartásotokban, mert meg van írva: „Szentek legyetek, mert én szent vagyok.” Ha pedig mint Atyátokat hívjátok őt segítségül, aki személyválogatás nélkül ítél meg mindenkit cselekedete szerint, szent félelemmel éljetek földi vándorlásotok idején, tudva, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen Báránynak, Krisztusnak a vérén.” (Péter első levele 1,13-19)

Bevezetés:
Teljes szívből és imádkozó lélekkel bízom abban, hogy a mögötted álló egy évben sikerült felismerni, gyógyulni és elmélyülni. Felismerni azokat a bűnöket, amik elválasztanak Isten szeretetétől. Gyógyulni Jézus megváltó kegyelmében az életedben átélt sebektől, akár testiek, akár lelkiek azok. Elmélyülni a szentté válás útján a Szentlélek erejében, hogy gyümölcstermővé legyen az életed.

Az előttünk álló utolsó héten próbáld meg – Istenben bízva – elmélyíteni azokat a gondolatokat, amikre rámutatott a Szentlélek az elmúlt évben. Ahogy az első héten, úgy most is válassz egy böjtölési formát és figyelj Istenre! Minden nap legalább tizenöt percet szánj az Istennel való beszélgetésre és engedd, hogy az egész életed felett átvegye az irányítást!

Hétfő – Böjtölés
Jézus mondja: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.” (Máté evangéliuma 11,28)

Arra bátorítalak, hogy ma a szokottnál is több időt legyél Jézus közelében. Tekintsd át vele együtt mindazt, ami az elmúlt évben feljött benned! Gondold át mindazt, amit megtapasztaltál az elmúlt időszakban az Ő közelségében! Nézd át, hogy melyik témák voltak, amik jobban megérintettek, felráztak, esetleg megrettentettek! Így vigyél mindent az elé, aki annyira szeretett, hogy még a legbűnösebb állapotodban is az életét adta érted! Pihenj meg ebben a szeretetben!

Kedd – Böjtölés
„De fölragyog majd az igazság napja számotokra, akik nevemet félitek, és sugarai gyógyulást hoznak. Úgy ugrándoztok majd, mint a hizlalóból kiszabadult borjak.” (Malakiás próféta könyve 3,20)

Gondold át, hogy az eltelt időben milyen gyógyulást vagy szabadulást hozott Jézus számodra (testi betegségből, lelki betegségből, bűnből, élethelyzetből, stb.)?

Tedd a hála napjává a mai napodat! Akárhol vagy, minden órában (amikor ébren vagy) legyen egy öt perc, amikor a hálaadás imájával fordulsz Istenhez és vésd fel a szívedbe, hogy milyen szabadulást hozott az életedben! Így a nehéz időszakokban emlékeztetheted magad, hogy erős és szabadító Istened van.

Szerda – Böjtölés
„Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól.” (János első levele 1,9)

Milyen bűnöket, megkötözöttségeket, rossz szokásokat, függőségeket fedeztél fel az életedben az elmúlt egy évben?

Minden olyan bűnt, ami feljött a szívedben, most őszinte szívvel vallj meg Isten előtt! Ne legyen semmi, amit nem vinnél Isten elé, mert így tudsz lehetőséget adni neki, hogy hű és igaz lehessen hozzád és megbocsátsa a bűneidet!

Csütörtök – Böjtölés
„Jézus így válaszolt nekik: Bizony, bizony, mondom nektek, hogy aki bűnt cselekszik, az a bűn szolgája. A szolga pedig nem marad a házban örökre: a fiú marad ott örökre. Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek.” (János evangéliuma 8,34-36)

Lehet, hogy tegnap minden bűnödre bocsánatot kértél és hiszem, hogy Isten meg is bocsátott. Azonban vannak bűnök, amik nagyon masszívan be tudnak fészkelődni az életünkbe. Nem hagynak békét számunkra és újra meg újra a mélybe rántanak. Ezeket a megkötözöttségeidet most vidd Jézus elé és kérd, hogy a Lelke által szabadítson meg végérvényesen ezektől!

Péntek – Böjtölés
„Titeket pedig Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, amely készen áll arra, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. Ezen örvendeztek, noha most, mivel így kellett lennie, egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések között, hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, a dicsőségre és a tisztességre.” (Péter első levele 1,5-7)

Ma gondolkodj el az életed fontossági sorrendjén egy tízpontos listán. Család, munka, barátok, tanulmányok, pénzszerzés, szolgálat… Mi van az első helyen? Ha nem Isten, akkor kérd, hogy segítsen visszakerülni az Őt megillető helyre az életedben, pontosabban átjárja az életed minden egyes pontját! Minden területet helyezz az Ő kezébe és engedd, hogy formáljon át egészen. Ne a saját elgondolásodhoz ragaszkodj, hiszen van, hogy jónak, sőt biblikusnak látsz valamit, de Isten egy másik (szintén biblikus) úton szeretne vezetni. Ne a saját mércéd szerint mérj, hanem engedj át mindent Istennek és így megtapasztalhatod azokat az áldásokat, amiket az életedre tervezett!

Szombat – Böjtölés

„Még sok mindent kellene mondanom nektek, de most nem tudjátok elviselni; amikor azonban eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra; mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek.” (János evangéliuma 16,12-13)

Mik a terveid? Át tudod adni minden tervedet Istennek? Emlékszel, amikor Nikodémusnak beszélt Jézus a Lélektől született emberről? Legyél olyan, mint a szél, akit a Lélek visz oda, ahol lennie kell. Így állítsd mérlegre a terveid a földi és a lelki dolgaiddal kapcsolatban! Így kérd Isten vezetését, amikor a szolgálatról gondolkodsz, vagy arról, hogyan legyen gyümölcstermő az életed!

Vasárnap – Dicsőítés

Olvasd el: A Zsoltárok könyve 103

Ma minden mozdulatoddal, tetteddel és beszédeddel dicsérd Istent! Legyél ma nagyon bőkezű a dicséretben! Bármire indít Isten, amivel tudod dicsérni Őt, akkor tedd meg! Ha arra indít, hogy felhívj egy régi barátot, akinek még soha nem beszéltél Istenről, akkor tedd meg! Ha arra indít, hogy éneket énekelj naphosszat, akkor tedd meg! Ha arra indít, hogy komolyabb összeget ajánlj fel egy szegény családnak, akkor tedd meg! Bármire indít tedd meg és dicsérd minden tetteddel az Urat, aki végtelenül szeret téged!

Zárásképpen írj Istennek egy levelet, amiben elmondod neki, hogy miért fogod minden helyzetben, örömben és bánatban, nevetésben és könnyekben, jó és rossz anyagi körülmények között, akkor amikor minden rendben van és a legnagyobb veszteségek idején is Őt követni! (Ezt bármikor előkaphatod, ha csüggedés tör rád.)

Isten áldását kívánom az életedre!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük