Skip to content

Isten és én

– imaszoba –

A megtérésünk nem jelent garanciát arra nézve, hogy azonnal helyes istenkép alakuljon ki bennünk.
Sőt, éppen ez jelenti a startkövet, ahonnan elindulva egyre mélyebbre juthatunk az igaz istenismeretben.

Most egy olyan útra hívlak, amelyben elcsendesedve megállhatsz Isten előtt vizsgálva,
hogy hol tartasz ebben.

Így azt a csodát is megélheted, hogy miközben Istent keresed, úgy egyre jobban megismered önmagadat is.

Hogyan indulj el ezen az úton?

Egyszerűen csak engedd át magad a Lélek vezetésének.
Az állomások segítségedre lesznek abban, hogy a figyelmedet Isten felé emeld.

Időkeret: Érdemes minimum 1 órát elkülöníteni az imaszoba „végigjárására”.
Helyszín: Keress egy nyugodt helyet, ahol senki nem fog megzavarni.
Szükséges eszköz: Egy számítógép vagy okoseszköz, amivel követheted az állomásokat.

Kívánom, hogy Isten lépjen közelebb hozzád,
hogy jobban megismerhesd a valóságát és igazságát!

Ajánlott zene az elcsendesedéshez

Amennyiben segítséget jelent számodra a megállásban a lágy zene. Akkor indítsd el bátran a lejátszót!

Melyik istenkép áll legközelebb hozzád?

Mielőtt rátérnél az állomásokra, egy pillanatra gondolkodj el azon, hogy milyennek látod Istent! A következő istenképek közül válaszd ki, amelyik a legközelebb áll hozzád:

1. ÁLLOMÁS

Kezdetben...

„Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt,
de Isten Lelke lebegett a vizek fölött.”
(1Mózes 1,1-2)

A Biblia arról beszél, hogy Isten teremtett mindent ebben a világmindenségben. Ez pedig azt jelenti, hogyha nem lett volna teremtés, akkor ma mi sem lehetnénk itt ezen a bolygón. A Teremtő mégis jónak látta, hogy kimondja a „Legyen!” szavát.

Isten a maga szeretetéből alkotta ezt a kozmoszt, amelyben jelentős szerepet tulajdonított az embernek.
Olyan lényekké formált bennünket, akik az istenképűségünk miatt képesek vagyunk kommunikálni Vele.

Mégis megadta az emberiségnek a választás lehetőségét. Szabadon választhatott az ember, hogy bízik benne vagy sem.
A szeretet ugyanis csupán így tudott megvalósulni, ebben az önkéntességben.

Ez a döntés ma is nyitva áll előtted! Bízol Istenben vagy sem?

A következő területeken vizsgáld meg, hogy mennyire bízol Benne!
1-től 10-ig értékeld magadban az adott területet, vagy akár írd le egy papírra!
(1 – teljesen nem bízok Benne, 10 – teljesen bízok Benne)

– Kapcsolatok
– Anyagiak
– Munka/Tanulmányok
– Jövő
– Nehézségek/Szenvedés

2. ÁLLOMÁS

Bűnbeesés

„Az asszony így felelt a kígyónak: A kert fáinak gyümölcséből ehetünk, csak annak a fának a gyümölcséről, amely a kert közepén áll, mondta Isten: Ne egyetek abból, ne is érintsétek, hogy meg ne haljatok!”
(1Mózes 3,2-3)

Egészen megdöbbentő a bűnbeesésben, hogy mennyire tisztában volt az ember a tettei következményével. Isten teljesen egyértelmű útmutatást közölt, amit láthatóan meg is értett a teremtménye.

A vágyaink ma is könnyedén elfordítják a figyelmünket Istenről, aki ennek ellenére újra és újra nyújtja felénk a kegyelmét.

Már a bűnbeesés alkalmával is ígéretet tesz az utódra (Jézusra), aki a kígyó (Sátán) fejét tapossa, ezzel reménységet és megváltást kínálva az emberiség bukására.

Ebből 2 lényeges dolgot mindenképpen látnunk kell:
1. Van bűn, ami ellene megy Isten akaratának és ezzel elválaszt Tőle.
2. Van kegyelem, van bűnbocsánat, amellyel Isten a helyreállásunkat, gyógyulásunkat munkálja.

János levelében így olvashatunk erről:
„Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól.”
(1János 1,9)

Mennyire ér el ez az igazság? Mennyire ismered fel, amikor szembemész Isten akaratával?
Mennyire valóság számodra, amikor az Úr megbocsátja neked azt?

Néhány pillanatig csendesedj el és hagyd, hogy a Lélek vezessen be ebbe az igazságba!
Ha szükséges, akkor valld meg bűnödet és engedd, hogy Isten szabadítása járjon át!

3. ÁLLOMÁS

Isten szent

Ez a szentség az, ami megkülönbözteti Őt mindenki mástól. A szentsége a legfontosabb tulajdonsága, amelyből minden más is fakad.
Így a következő két tulajdonsága is, amelyekre már az előző állomáson is ráismerhettünk:

IGAZSÁGOS

„A Mindenhatót nem tudjuk felfogni, hatalma és igazsága igen fenséges: az igazságot soha nem nyomja el.”
(Jób 37,23)

Isten szentségéből fakad az igazságossága. Ennek alapja, hogy különválasztja a szentet a nem szenttől. A szentségtelenség ugyanis összeférhetetlen Istennel. Ebből fakadóan a bűnnek – mint szentségtelenségnek – következménye kell, hogy legyen. A következmény pedig végső soron az ítélet, amiben különválasztja Isten a szentet és a szentségtelent.
A Paradicsomból való kiűzetésben is ez a valóság ragyog fel, ahogy később az áldozat szükségességében is. Az elkövetett bűnnek következménye van és ezt az árat valakinek meg kell fizetnie.

SZERETŐ

„Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent; aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg Istent, mert Isten szeretet.”
(1János 4,7-8)

Egy valamit mindenképpen le kell szögeznünk. Isten szereti a teremtményeit. Az igéből látható, hogy jónak látja az alkotásait és gyönyörködni bennük. Ebből lehetünk biztosak abban, hogy minden körülmények között jóságos.
Az viszont igaz, hogy ez a szeretet nem egyeztethető össze bizonyos szeretetértelmezésekkel. Ehhez pedig azt kell megértenünk, hogy Ő az, aki mindenkinél jobban ismer minket. Pontosan tudja, hogy mire van szükségünk a helyes működésünkhöz. Ez azonban gyakran összeütközik a vágyainkkal.

Gondold át, hogy mi az a tulajdonság, amelyet legnehezebb elfogadnod Istenben!
Majd gondold át, hogy miért jelenthet ez nehézséget neked!

4. ÁLLOMÁS

A megoldás: Jézus

„Ahogyan tehát egy ember által jött a bűn a világba, és a bűn által a halál,
úgy minden emberre átterjedt a halál azáltal, hogy mindenki vétkezett.

Ha pedig az egynek elbukása miatt uralkodhatott a halál egyetlen ember által, akkor még inkább igaz, hogy azok, akik bőségesen kapják a kegyelem és az igazság ajándékát, uralkodni fognak az életben az egy Jézus Krisztus által.”

(Róma 5,12;17)

A bűnbeesés súlyos következménye, hogy kiszakadtunk az Istennel való mély, bensőséges és bizalmi kapcsolatból. Így hiába próbálkozott Izrael, a választott nép, hogy elérje cselekedetek által a szentséget, nem volt képes rá. Ugyanígy mi is eltorzulva látjuk Isten valóságát és távol vagyunk tőle. A körülményeink, érzéseink, fájdalmaink és vágyaink központjából – tehát bukottságunk mélységéből – szemléljük azt, aki szent.
Isten mégis felragyogtatta igazságát és szeretetét Jézus élete, halála és feltámadása által. Ezzel a Teremtő valóságosan lejött a teremtményeiért, hogy utat nyisson a gyógyulásra. Újra belehelyezkedhetünk Jézus által az Istennel való kapcsolatba.

Ezzel a lépéssel Isten újra a mi kezünkbe helyezte a döntést.
Elhisszük ezt szívünk mélyéből, vagy bizalmatlanok maradunk hozzá?

Most csak legyél néhány percig csendben és vizsgáld Istenre nézve, hogy te hogyan vagy ebben.

5. ÁLLOMÁS

A döntés következménye

A megtérésünkkel kapcsolatban nem kell magyarázkodnunk.
Nyilvánvalóan szükséges, hogy legyen erről bizonyságunk és valóságosan érezzük át és értsük meg, hogy mit jelent ez.
Mégsem mehetünk el amellett, hogy ezt olvashatjuk a Bibliában:
„Mert ahogyan a test halott a lélek nélkül, ugyanúgy a hit is halott cselekedetek nélkül.”
(Jakab 2,26)

Látható termésnek kell lennie az életünkben annak, hogy befogadtuk Jézust. Pál ezt nevezi a Lélek gyümölcsének (Galata 5,22-23).

Ahogyan átadjuk az életünket Jézusnak, úgy megérezhetjük ezt a valóságot. A Szentlélek vesz lakozást bennünk és Ő vezet Isten és a szentsége megismerésében, ezzel pedig elkezdünk formálódni. Ennek ellenére Jézus követőjeként is elszakadhatunk ettől a valóságtól, ha nem járja át szívünk legmélyét és nem hagyjuk, hogy ez hatással legyen az életünk minden részére. Így egyre inkább újra eluralkodik bennünk az a torz kép, amely korábban meghatározott Istennel kapcsolatban. Különösen igaz ez, ha nehézségeken, küzdelmeken, szenvedéseken kell keresztülmennünk és nem érezzük, hogy vágyaink beteljesülnének.
Isten büntet? Isten már nem szeret? Isten elítél? Vagy éppen Istennek szeretnie kell akkor is, ha bűnt követek el?

„…minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság Atyjától száll alá,
akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása.”
(Jakab 1,17)

„Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz.”
(Zsidó 13,8)

Isten szent és ez nem változik akkor sem, ha mi nem voltunk képesek arra, hogy jól megismerjük Őt. Ebből a szentségéből fog cselekedni és megítélni bennünket. Hogyan reagálunk, hogy Ő mindent a kezünkbe adott Jézus által arra, hogy életünk legyen? Valóságosan megragadjuk ezt, vagy csak halogatunk, mérlegelünk, hezitálunk?

Jézusban mindent megkaptunk. Elhatározod hát végre magad, hogy engeded neki, hogy a Lélek által az egész életed felett átvegye az irányítást?

Bátorítalak, hogy hívd a Szentlelket, hogy foglalja el a méltó helyét a szívedben!

„Ti azonban nem test szerint éltek, hanem Lélek szerint, ha Isten Lelke lakik bennetek. De akiben nincs Krisztus Lelke, az nem az övé. Ha pedig Krisztus bennetek van, bár a test halott a bűn miatt, a Lélek élet az igazság miatt.
Ezért, testvéreim, adósok vagyunk, de nem a testnek, hogy test szerint éljünk. Mert ha test szerint éltek, meg kell halnotok, de ha a Lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok.”
(Róma 8,9-10;12-13)

6. ÁLLOMÁS

A Jézusban élt élet valósága

„Jézus erre ezt mondta: Annyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, Fülöp?
Aki engem lát, látja az Atyát. Hogyan mondhatod: Mutasd meg nekünk az Atyát?”

(János 14,9)

Jézus azt mondta, hogy  Őáltala ismerhetjük meg a mennyei Apukánkat.
Ez pedig egészen különleges módon megragadható a megtérésünkkel.
Hiszen amikor a tanítványait kiküldi, akkor azt mondja nekik, hogy „veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Máté 28,20b)

A Szentlélek által pedig ez a mi valóságunk, hogy Jézus bennünk él.

Nem valahol távol van, hanem egészen közel hozzád. Az ige olvasásával, az imádsággal és az Istenre való figyeléssel ezt a valóságot élheted meg. Ebben tapasztalhatod meg, hogy közel érkezik és valóságossá válik az evangélium az életed minden részére. Elengedhetsz bűnöket, út nyílik a megbocsátásra, vezetést kaphatsz és egy örömteli életet élhetsz Jézusban.

Mindezzel együtt, ahogy egyre jobban elmerülsz Isten valóságában, úgy találod meg önmagadat is benne. Ahogy Jézus mondja:
„Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem!
Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti azt, aki pedig elveszti az életét énértem, megtalálja azt.”
(Máté 16,24-25)

Csakis Isten megismerésében találhatsz rá önmagadra is.

Arra bátorítalak, hogy most merülj el a Jézusban élt élet valóságában!
Csendesedj el, imádkozz és csak figyelj Rá! A hátralévő idődet, amit ideszántál, töltsd az Ő jelenlétében.
Bátorítalak, hogy hozz egy határozott döntést arra nézve, hogy még inkább meg akarod ismerni Őt!

Amennyiben bármilyen visszajelzésed lenne, vagy megosztanád a személyes tapasztalatodat, akkor bátran írd le ide és kattints a „Beküldés”-re!