Skip to content
Kezdőlap » Merengő » 17. HÉT – A BIBLIA ALAPVETŐ IGAZSÁGA

17. HÉT – A BIBLIA ALAPVETŐ IGAZSÁGA

Fókusz gondolat: Az ige olvasása közben engedd magadhoz a gondolatot, hogy ez Isten kijelentése, Isten szava és hagyd, hogy ebben erősítsen a kijelölt szakasz!

Elmélkedő: Miért szereted a Bibliát olvasni és miért jelent nehézséget?

Javaslat a napi imádságokhoz: Folyamatosan kérd az Urat, hogy változtassa és vértezze fel a szívedet azzal, hogy amikor a Szentírást olvasod, akkor az Ő szavát olvasod, ebből fakadóan pedig kész legyél hallgatni rá!

Ajánlott bibliai olvasmány (hétfő-péntek):
A Zsoltárok könyve 119
Pál levele a kolosséiakhoz 2
Pál levele a kolosséiakhoz 3
Pál levele a kolosséiakhoz 4
Pál második levele Timóteushoz 3

Ne felejtkezz el a szombati elcsendesedésről! (Részletek a Hogyan olvasd? résznél a Mélyebbre oldalán.)

Vasárnap – Elmélyítő

Nem tudom, hogy te hogy vagy vele, de én igazán hálás vagyok az okostelefonon található GPS-ért. Nem vagyok az a kifejezetten eltévedős fajta, de mégis lényegesen egyszerűbb ezt az eszközt használni, mint térképet bújni, vagy éppen jó előre útvonalat tervezni. A GPS segítségével könnyedén eltalálok olyan helyre is, aminek még a környékén sem jártam. Amikor feleségemmel Albániába utaztunk, ennek segítségével bátran fedezhettük fel az addig teljesen ismeretlen országot attól való félelem nélkül, hogy eltévednénk. A keresztény életünkben ilyen biztonságot tud adni az a mennyei navigációs rendszer, amit a hétköznapokban csak Bibliának hívunk.

„Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. Az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárak lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek, szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint Istent. Az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak az erejét megtagadják. Fordulj el tehát ezektől. Mert ezek közül valók azok, akik belopakodnak a házakba, és rabul ejtik a bűnökkel terhelt és sokféle vágytól űzött asszonykákat. Ezek mindig tanulnak, de az igazságot sohasem ismerik meg.” (Pál második levele Timóteushoz 3,1-7)

Pál egészen keményen ír Timóteusnak arról, hogy milyen körülmények között kell a hitben megállnia. Egy igen hosszú listában taglalja az emberek elfajzott tulajdonságait. Mégis talán a legvége a legérdekesebb, mert azt gondolhatnánk, hogy ezt azokról írja, akiknek semmi köze nincs Istenhez. „Az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak az erejét megtagadják.” Talán nem teljesen egyértelmű, hogy mit is jelent a kegyesség látszata, de ha megvizsgáljuk a görög fordítást, akkor megérthetjük, hogy ezek az emberek az istenfélelem külső formájával rendelkeznek csupán, de az erejével nem. Mai értelemben azt mondhatjuk ezekről az emberekről, hogy kultúrkeresztények, vasárnapi keresztények vagy éppen látszat keresztények.

Bár szomorúsággal tölt el, mégis azt tapasztalom, hogy ezek nem csak egy-egy ember problémája, hanem egész gyülekezeteké is. Engedjük, hogy a gyülekezeteket elárasszák azok a bűnök, amelyeket Pál felsorolt az előzőekben. Engedjük, és ami még nagyobb probléma nem teszünk semmit ellene. Pedig maga Jézus tanít bennünket, hogy mit kell ilyen esetben tenni azokkal, akik a bűnben megmaradnak (Máté evangéliuma 18,15-17). Az első korinthusiakhoz írott levelében Pál azt mondja, hogy ilyenekkel még csak együtt se egyetek. Hogy miért történhet meg ez mégis gyülekezetek életében is? Pál Timóteusnak írt levelének folytatásából kiderül:

„A gonosz emberek és ámítók pedig még tovább mennek a rosszban, tévelyegve és másokat is megtévesztve. De te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál, tudván, kiktől tanultad, mivel gyermekségedtől ismered a szent írásokat, amelyek bölccsé tehetnek téged az üdvösségre a Krisztus Jézusba vetett hit által. A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre; hogy az Isten embere tökéletes és minden jó cselekedetre felkészített legyen.” (Pál második levele Timóteushoz 3,13-17)

Isten kijelentése a Biblia az, ami el tudja tüntetni azt a sötétséget a fejekből, ami olcsó kegyelemmé teszi azt a csodálatos, drága ajándékot, amelyet Jézus halála által kaptunk az örök élet reménységére. Isten a Biblia által nem csak egy szép történetes könyvvel lepett meg bennünket, hanem az életünk pontos használati utasításával, „hogy az Isten embere tökéletes és minden jó cselekedetre felkészített legyen.”

Ahogy egyre többet és többet forgatom a Szentírást annál jobban rájövök, hogy Isten tényleg mindenre ad választ. Bármilyen kérdés van a szívedben, akkor fordulj a Mindenható írásban közölt útmutatásához. A bűnök kérdése különösen ilyen terület. Ezekben sem hagy kétségek között hánykolódni Isten. A Biblia kifejezetten sok helyen tér ki a szexuális bűnökre és a bálványok közül kiemelkedő pénzimádatra, amelyek valóban sokak életét nyomorítják meg. Azonban rengeteg másra is találni fogsz választ. Ha mégis kétségeid lennének, akkor keress valakit a közeledben, aki jobban ismeri nálad az írásokat és kérd, hogy segítsen a Biblia által utat mutatni.

Vidd Isten elé most a szíved és engedd közel magadhoz! Engedd, hogy rávilágítson a hozzáállásodra az írott Igével kapcsolatban! El tudod alapvető igazságként fogadni a Bibliát az életedben? Ha ellentmondásba kerülsz az életed és a Szentírás között, akkor melyikre hallgatsz? Isten szeret. Isten az Írás által a szeretetét közvetíti. Ezt vésd a szívedbe, hogy amikor azt tapasztalod, hogy Isten nemet mondd neked a Biblia által, akkor is tudd, hogy Ő a legjobbat akarja neked.

„Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, mélyre hatol, az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait.” (A zsidókhoz írt levél 4,12)

Gondold át mire tanított ezen a héten Isten és beszélgess vele imádságban!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük