Csatlakozás az Egyesülethez

Csatlakozás az Egyesülethez

 

Az Egyesület tagja lehet minden olyan természetes személy, aki az Alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja, az Alapszabályt alaposan ismeri és kötelezettséget vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő személyes közreműködésre és az évi tagdíj megfizetésére. A belépési, kilépési szándékot személyesen (önállóan) és utána az Elnökségtől kapott formanyomtatványon írásban kell közölni az Elnökséggel.

Együttműködő partner lehet minden természetes és jogi személy, aki az Egyesületünk küldetésével egyetért.

Az együttműködői szándékot szóban kell közölni az Elnökséggel.

 

 

 

 

Hirdetés

Az Útkereső Egyesület jogosult a személyi jövedelemadó 1%-k fogadására. Adószám: 18358683-1-03.