Az Egyesület feladata:

 

Az Egyesület céljának megfelelően, az Alapszabályban foglaltak szerint, az alábbi közhasznú tevékenységeket végezheti:

- szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása. Egyesület figyelemmel kíséri az elmaradott térségek, tartós válsághelyzetben lévő települések szociális infrastruktúrájának helyzetét, a települések környezet- egészségügyi helyzetének alakulását, ennek romlása esetén az illetékes hatóságoknál kezdeményezi a szükséges intézkedés megtételét

- tudományos tevékenység, társadalomtudomány, humán kutatás, fejlesztés. Az Egyesület részt vesz a természet és a társadalom kulturális javainak gyűjtésében, feldolgozásában és bemutatásában

- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Az Egyesület felnőtt képzést, kisegítő kisebbségi oktatást (TEÁOR 8559) szervez, 2011. 01. 11-től regisztrált felnőttképző intézmény

- kulturális örökség megóvása. Az Egyesület együttműködik a műemlékvédelem terén működő társadalmi szervezetekkel, a helyi műemlékvédelem érdekében

- természetvédelem, állatvédelem. Az Egyesület javaslatot tesz helyi jelentőségű védett természeti területek védetté nyilvánítására, elősegíti a települési önkormányzatok természetvédelmi tevékenységét

- környezetvédelem, máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység. Az Egyesület együttműködik a környezetvédelmi feladatot ellátó hatóságokkal, önkormányzatokkal, társadalmi szervezetekkel, elősegíti a helyi jelentőségű természeti értékek megóvását, bemutatását

-  hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

-  az etnikai kisebbségek, a határon túli magyarok segítése. Az Egyesület elősegíti az etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését

- fogyasztóvédelmi feladatok. Az Egyesület elősegíti a fogyasztók önszerveződését, igény szerint fogyasztóvédelmi tanácsadó irodát működtet

-  rehabilitációs foglalkoztatás. Az Egyesület segíti a MüKp-k rehabilitációs feladatainak ellátását, elősegíti a megváltozott munkaképességű munkanélküliek foglalkoztatási rehabilitációját

- közérdekű önkéntes foglalkoztatás,  Egyesületünk önkéntes nyilvántartásba vételi sorszáma: 2967  ( 2005. évi 88. törvény alapján)

- Iskolai Közösségi Szolgálat lebonyolítása, igény szerint

- a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások. Az Egyesület közreműködik a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek foglalkoztatásának megoldásában, a 2003. 07. 01-től 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § alapján munkaerő-kővetítést (TEÁOR 7810) végez.

-  az euroatlanti integráció elősegítése

- közhasznú szervezetek számára biztosított- csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető- szolgáltatások. Az Egyesület támogatja a lakosság önszerveződő közösségeinek tevékenységét, együttműködik e közösségekkel.

 

Hirdetés

Az Útkereső Egyesület jogosult a személyi jövedelemadó 1%-nak fogadására. Adószám: 18358683-1-03.