Az Egyesület célja és jellege:

 

Szellemi műhely létrehozása, fenntartása, amely lehetővé teszi az esélyt keresők segítését.

E cél érdekében az Egyesület közhasznú tevékenységével védi a társadalom szociális, kulturális és természeti környezetét, a fogyasztók érdekeit a hatályos jogszabályokban rögzített közfeladatok végzésével.

Az Egyesület közhasznú tevékenységével segíti a hátrányos helyzetű csoportok, etnikai kisebbségek, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek társadalmi esélyegyenlőségét, az euroatlanti integrációt, a közhasznú szervezetek munkáját. A hátrányos helyzetű csoportok társadalmi és munkavállalási esélyegyenlőségét elősegítendő előadásokat, képzéseket szervez, illetve az ehhez a tevékenységi körhöz tartozó egyéb szolgáltatásokat nyújt.

Az Egyesület e célokat közhasznú tevékenységként, e tevékenység kielégítését nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló tevékenység folytatását közhasznú egyesület formájában végzi. Az Egyesület Alapszabályában foglalt feladatok többsége olyan közfeladatok, amelyekről állami szervnek vagy a helyi önkormányzatoknak kell gondoskodnia.

 

 

 

 

 

Hirdetés

Az Útkereső Egyesület jogosult a személyi jövedelemadó 1%-nak fogadására. Adószám: 18358683-1-03.