Biztonságos játszótér

S A J T Ó C I K K ( 2013. február 15.)

Biztonságos játszótér az önfeledt szórakozás érdekében

 

Gyermekeink szellemi, lelki és testi fejlődésének elősegítése érdekében elengedhetetlen szerepet töltenek be a különböző játékok, és természetesen a „játszás”, mint maga a tevékenység. A szobában történő játék azonban nem minden esetben elégíti ki a gyermekek egyre fokozódó mozgásigényét, ezért az időjárás kellemesebbre fordulásával egyre többször vágynak a gyermekek a szabadba, hogy újra birtokba vehessék az óvodák, bölcsődék udvarán, vagy a játszótereken található hintákat, mászókákat, csúszdákat, és egyéb játszótéri eszközöket.

Ahhoz, hogy a játszótér idilli hangulata a játék végére is megmaradjon, akár szülőként, akár üzemeltetőként érdemes szem előtt tartani néhány biztonságossági szempontból lényeges körülményt.

Elsősorban, még mielőtt a gyermek belemerülne a játék izgalmaiba, győződjünk meg arról, hogy nincs-e a ruházatán olyan kiálló, lelógó rész, húzózsinór, funkcionális-, vagy díszítő zsinór, amely játék közben beakadva balesetet, sérülést vagy akár fulladást okozhat. Ezt követően érdemes egy kicsit a játszótéren körbenézve az eszközöket is szemügyre venni, mert szakmai hozzáértés nélkül is észlelhetünk olyan hibákat, hiányosságokat, amelyek a gyermekinkre veszélyt jelenthetnek:

  • Mindenképpen szükséges felmérni, hogy a játszóeszközök stabilan rögzítve vannak-e a talajhoz, illetve az állékonyságuk megfelelő-e.
  • Könnyen felismerhetők például az eszközökből hosszan kiálló fedetlen csavarok, vagy az amortizáció hatására megjelenő hegyes és éles részek, repedezett, szálkás felületek, amelyek hámsérüléseket okozhatnak.
  • Szintén egyszerű szemrevételezéssel megállapítható, ha az eszközön nyitott csővégek találhatók, valamint az illesztések között hézag, V alakú nyílás van, ahova kisgyermek testrészei beszorulhatnak.
  • Érdemes megfigyelni, hogy a játszóeszköz esési terében található-e olyan akadály, amelyre a gyermek ráeshet és megsérülhet.
  • A megelőzés érdekében fontos továbbá az eszközök környezetében esetlegesen előforduló szennyeződések, törmelékek, üvegdarabok eltávolítása is.

Amennyiben szülőként a fenti hibákat, hiányosságokat tapasztalják, tanácsos jelezni a játszótéri eszközök üzemeltetőjének, különösen tekintettel arra, hogy a vonatkozó jogszabály előírásai alapján a balesetveszélyessé váló eszközök használatának megakadályozása, és annak egyidejű kijavítása vagy lebontása érdekében haladéktalanul intézkedni kell.

A játszótéri eszközök biztonságosságának megítélése sajnos a legtöbb esetben nem ennyire egyszerű, ezért azokat a szabályozás értelmében az üzemeltetőnek négyévente, az időszakos ellenőrzés végzésére engedéllyel rendelkező szervezettel meg kell vizsgáltatnia. Ez a vizsgálat kiterjed a biztonságossági követelményeknek való megfelelőségre, az eszközök biztonsági állapotára, telepítési feltételeinek megfelelőségére, továbbá a játszótéri eszközök megfelelőségi tanúsítványának vagy egyedi megfelelőségi tanúsítványának, illetve a nyilvántartási dokumentációjának ellenőrzésére is.

A biztonságosság érdekében az üzemeltetőknek ezen túlmenően kötelezettsége a játszótéri eszközök rendszeres használatából eredő kopások, sérülések, az időjárás következményei, illetve esetlegesen a szándékos rongálás hatására bekövetkező károsodások ellenőrzése, valamint az állékonyság és működés felülvizsgálata legalább a gyártó által meghatározott gyakorisággal.

A fenti elváltozások észlelése esetén, a balesetek elkerülése céljából az üzemeltetőnek intézkednie kell a megfelelőség helyreállítása, illetve az eszközök kijavítása érdekében. A legtöbb esetben elegendő a szennyeződések, üvegdarabok eltávolítása, a felületek kezelése, lefestése, a mozgó alkatrészek kenése, azonban szükségessé válhat költségesebb javítások és karbantartások elvégzése is, mint az elhasználódott vagy meghibásodott alkatrészek cseréje, az ütéscsillapításra használt burkolatok pótlása stb.

Mindezek alapján kijelenthető, hogy egy kis szülői odafigyeléssel, valamint felelős üzemeltetői magatartással, egy megfelelően telepített, biztonságossági követelményeket kielégítő eszközökkel rendelkező, valamint az előírásokat betartva működtetett és karbantartott játszótér nem jelenthet veszélyt a gyermekeink életére, testi épségére és egészségére.

Forrás: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

 

Hirdetés

Az Útkereső Egyesület jogosult a személyi jövedelemadó 1%-nak fogadására. Adószám: 18358683-1-03.